Hình ảnh

Hành khúc Nông Lâm Mục

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Đây là bài hát truyền thống NLS được anh Nguyễn Văn Điệp-khóa 1 gửi lên,một tư liệu quý cho chúng ta để mỗi khi họp mặt hát vang bài hành khúc thân thương (tiếc rằng chưa có bản hòa âm,mong anh em rành âm thanh trợ giúp)

Danh sách học viên - Khóa 4&5 & 6

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Sau một thời gian dài tập hợp tư liệu và thông tin liên lạc, đến nay Trang Nhà xin đăng tiếp Danh sách cuối cùng: Đó là Danh sách Cựu học sinh NLS TN khóa 4 & 5 ( như đã nói vì khóa 5 còn quá ít nên ghép chung vào khóa 4 cho tiện) Như vậy chúng ta cơ bản đã có Bộ danh sách Cựu học sinh lưu trữ trên mạng, sẽ dễ dàng cho anh chị em truy cập thông tin.

Danh sách học viên - Khóa 3 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Tiếp tục TrangNha xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN khóa 3 - Ban Mục súc. Các anh chị xem và bổ sung thêm

Danh sách học viên - Khóa 3 Canh Nông

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Vừa qua,anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) có cung cấp cho TrangNha danh sách Cựu học viên NLS TN -khóa 2 Mục súc khá hoàn chỉnh,nhưng do trở ngại kĩ thuật chúng tôi post lên chưa ổn sẽ điều chỉnh sau.Nay xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh khóa 3 Ban Canh nông để anh em bổ sung thông tin.Như vậy chỉ còn Danh sách khóa 4 & 5 thì chúng ta cơ bản xong một bộ danh sách lưu trữ các khóa của Trường Trung học NLS Tây Ninh (khóa 5 thì sau 30-04-1975 nhưng chúng tôi ghép luôn vào khóa 4 cho tiện ,vì danh sách khóa 5 rất ít )

Danh sách học viên - Khóa 2 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Tiếp tục Trang Nhà xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN - khóa 2 - Ban Mục súc.Đây là danh sách chúng tôi thấy tương đối khá hoàn chỉnh ,do anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) cung cấp,xin đăng tải và nhờ các anh chị bổ sung thêm thông tin

 

Danh sách học viên - Khóa 1 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ hai, 07 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

 

DANH SÁCH  HỌC VIÊN KHÓA 1 MỤC SÚC- NIÊN KHÓA 1965 - 1972

 

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com