Hình ảnh trường xưa

Chuyên mục: Trang Video & Hình ảnh NLS Được đăng: Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 Viết bởi Ban điều hành

HÌNH ẢNH TRƯỜNG XƯA

Đây là thủy lầu của trường TH Nông Lâm Súc Tây Ninh ngày xưa

 

Lượt xem: 1143

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com