Hình ảnh trường xưa

Chuyên mục: Trang Video & Hình ảnh NLS Được đăng: Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 Viết bởi Ban điều hành

HÌNH ẢNH TRƯỜNG XƯA

Đây là thủy lầu của trường TH Nông Lâm Súc Tây Ninh ngày xưa

 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 902