Tháng tám giọt buồn

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Chủ nhật, 21 Tháng 4 2019 Viết bởi Ban điều hành

THÁNG TÁM GIỌT BUỒN

Thơ: Đan Thụy

Phổ nhạc: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Xuân Phú

Lượt xem: 1350

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com