Nỗi nhớ Tây Ninh

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 Viết bởi Ban điều hành

NỖI NHỚ TÂY NINH

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Bích Hảo

 

Lượt xem: 163

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com