Tin buồn

Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện Được đăng: Thứ sáu, 14 Tháng 4 2017 Viết bởi Ban điều hành

Tin Buồn

Trân trọng Báo Tin

 

 Anh QUÁCH VĂN HAI

 Học viên Thủy Lâm niên khóa 1963-1966

Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc

Sinh quán 1946 tại Tiền Giang.

Đã mãn phần lúc 02 giờ ngày 13-4- 2017 nhằm 17-3 Đinh Dậu.

Lễ tẩn liệm : 12 giờ ngày 13-4-2017

.Linh cữu quàn tại tư gia :294 Khu 2 Phường 5 Thị trấn Cai Lậy Tiền Giang. Điện thoại : 0732115234

Lễ động quan 14 giờ ngày 15- 4 An táng tại trang viên gia đình.

( Tin từ thầy Bùi Tho)

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 618