Phát biểu BĐH trong kỳ Họp lần 18

Chuyên mục: Trang Video & Hình ảnh NLS Được đăng: Chủ nhật, 19 Tháng 2 2017 Viết bởi Ban điều hành

PHÁT BIỂU HỌC VIÊN HÀ THẾ MẠNH BĐH NLS TÂY NINH TRONG KỲ HỌP 18

 

Lượt xem: 674

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com