Vài hình ảnh kỳ Họp thứ 18

Chuyên mục: Trang Video & Hình ảnh NLS Được đăng: Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 Viết bởi Ban điều hành

VÀI HÌNH ẢNH KỲ HỌP THỨ 18

Sau đây Trang Nhà xin cập nhật thêm một số hình ảnh về Kỳ Họp thứ 18 ngày 18/02/2017

Thầy Nguyễn An Dân HT trường KTKT phát biểu

Thầy Nguyễn Vân An phát biểu

HV Nguyễn Quốc Nam BĐH phát biểu

Thầy Lý Văn Rỡ cùng HV khóa 4

NV khóa 1 chụp lưu niệm

Học viên khóa 4 Nguyễn Quốc Đông 

MC Kim Khánh

Lượt xem: 875

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com