Phố cổ

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018 Viết bởi Ban điều hành

PHỐ CỔ

Nhạc : Nguyễn Quốc Tây

Phổ thơ : Thanh Trắc Nguyễn Văn

Trình bày : Xuân Phú

 

 

Lượt xem: 47

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2017. Thiết kế website tại Thanh Lý Cao Su

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com