Tháng tám giọt buồn

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ tư, 16 Tháng 10 2013 Viết bởi Nguyễn Quốc Đông

THÁNG TÁM GIỌT BUỒN

Thơ: Đan Thụy

Phổ nhạc: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Xuân Phú

 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 1387