Bài hát Nông Lâm Súc hành khúc

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ sáu, 07 Tháng 2 2014 Viết bởi Super User

.

Do thời gian gấp rút Trang Nhà chưa thực hiện thu âm hoàn chỉnh được,nên làm tạm bản demo nầy mục đích cho chúng ta nghe tham khảo để hát cho hoàn chỉnh hơn trong kì họp thứ 15 nầy ( nghe bài hát bản 2 )

 

Lượt xem: 1653

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com