Một vài hình ảnh kỷ niệm xưa

Chuyên mục: Trang Video & Hình ảnh NLS Được đăng: Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019 Viết bởi Ban điều hành

MỘT VÀI HÌNH ẢNH KỶ NIỆM XƯA

Trang Nhà có sưu tập một số hình ảnh ngày xưa của Nông Lâm Súc Tây Ninh, xin giới thiệu cùng quý vị

( Ảnh trên : Ban giảng huấn và Hội PHHS trường NLS TN) 

                                           Trang lưu bút của lớp 12 Mục súc

                                                  Thủy lầu

                                                   Một tiết mục văn nghệ

 

                                                 

Lượt xem: 1416

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com