Vô hà thị vĩnh viễn

Chuyên mục: Trang thơ Được đăng: Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 Viết bởi Ban điều hành

Bài thơ Không có gì là mãi mãi của thầy Phạm Văn Nê đăng trên Đặc san 50 tâm tình NLS Tây Ninh đã được thầy Châu Kim Lang diễn nho với tựa đề: Vô hà thị vĩnh viễn. Trang Nhà xin giới thiệu cùng bạn đọc

 

Vô hà thị vĩnh viễn 無何是永遠

 

Không có gì là mãi mãi


Không gian tĩnh, dặm dài chưa tĩnh
Có chạnh lòng trời đã bình minh
Gì khi chưa trọn chữ ân tình
Là đến lúc bóng mình chợt tắt

Mãi yêu thương đến khi đã khuất
Mãi vấn vương đến hết cuộc đời.

Phạm Văn Nê
(Tâm tình 50 năm Nông Lâm Súc Tây Ninh , Đặc san, 2017, trang 49)

Vô hà thị vĩnh viễn

Không gian tĩnh, vị lý trường tĩnh 
Thống tâm thiên dĩ ư lê minh
Thị hà chung vị ân tình tự
Đáo thời tịch diệt hốt nhiên hình.

Ái luyến hoàn, thời đáo dĩ khuất
Củ cát hoàn, chung tận thế sinh
 Châu Kim Lang (diễn Nho)

Diễn Nho:


無 何 是 永 遠

空 間 靜 未 里 長 靜
痛 心 天 已 於 黎 明
是 何 終 未 恩 情 字
到 時 寂 滅 忽 然 形

愛 戀 還 時 到 已 屈
糾 葛 還 終 盡 世 生

Lượt xem: 1093

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com