Tiếc một vầng trăng

Chuyên mục: Trang thơ Được đăng: Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 Viết bởi Ban điều hành

TIẾC MỘT VẦNG TRĂNG

( Thân tặng bạn hiền )

Bạn bè thân nhau hơn bốn mươi năm

Mỗi lần gặp tưởng chừng như rất mới...

Nhắc thuở đầu đời ngượng ngùng bối rối..!

Cười ngậm ngùi tiếc mãi một vầng trăng..!

NGUYỄN QUỐC NAM

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

Tướng quân gặp Thiền Sư
Xin hỏi ngài cho thông
Thiên đàng và Địa ngục
Thật sự có hay không?

Thiền sư nhìn Tướng quân
Đủ áo mảo cân đai
Nhưng sao giống ăn mày...
Đến xin và cầu khẩn!

Tướng quân bị xúc phạm
Rút gươm ra khỏi vỏ
Thiền Sư nhìn khẻ nói
Đã trả lời nửa câu.

Tướng Quân như chợt ngộ
Đúc gươm báu vào bao
Thiền Sư nhìn khẻ bảo
Đã trả lời trọn câu.

Tướng Quân vội bái chào
Cám ơn ngài độ lượng
Tôi đã hiểu thế nào
Thiên Đàng và Địa Ngục.

NGUYỄN QUỐC NAM

 

Lượt xem: 732

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com