Ai về có Tây Ninh

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017 Viết bởi Ban điều hành

AI CÓ VỀ TÂY NINH

Thơ : Nguyễn Quốc Việt

Phổ nhạc : Nguyễn Quốc Đông

Trình bày : Kim Tuyến

 

 

 

Lượt xem: 650

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com