Biển Đêm

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 Viết bởi Ban điều hành

BIỂN ĐÊM

Thơ: Ngọc Yến

Phổ nhạc: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Phương Hạnh

 

Lượt xem: 235

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2019. Thiết kế website tại TrietBui.Space

Email  quocdongmusic@gmail.com , nqnam53@gmail.com