Bài hát Hợp tan

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ sáu, 29 Tháng 4 2022 Viết bởi Ban điều hành

HỢP TAN

Thơ: Hà Thị Bích Liên

Âm nhạc: Đặng Lê Hùng (Pháp Quốc)

Cựu GS trường Nông Lâm Súc Tây Ninh

 

 

Tin mới

Các tin khác

Lượt xem: 83