Âm nhạc - CD/DVD

Huyền thoại Núi Bà

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ ba, 18 Tháng 10 2022
Viết bởi Ban điều hành

HUYỀN THOẠI NÚI BÀ

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Triệu Khắc Tư

Xem thêm: Huyền thoại Núi Bà

Tây Ninh ngày mới

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Chủ nhật, 14 Tháng 8 2022
Viết bởi Ban điều hành

TÂY NINH NGÀY MỚI

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

( Viết về Thành phố Tây Ninh trên đà phát triển )

Xem thêm: Tây Ninh ngày mới

Em gái Cần Thơ

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ sáu, 01 Tháng 7 2022
Viết bởi Ban điều hành

EM GÁI CẦN THƠ

Thơ: Nguyễn Quốc Nam

Phổ nhạc: Nguyễn Quốc Tây

 

Xem thêm: Em gái Cần Thơ

Em gái Cần Thơ có cần thơ

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ ba, 28 Tháng 6 2022
Viết bởi Ban điều hành

EM GÁI CẦN THƠ CÓ CẦN THƠ

Thơ: Nguyễn Quốc Nam

Phổ nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện

Xem thêm: Em gái Cần Thơ có cần thơ

Tây Ninh ngày mới

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ bảy, 07 Tháng 5 2022
Viết bởi Ban điều hành

TÂY NINH NGÀY MỚI

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Xem thêm: Tây Ninh ngày mới

Bài hát Hợp tan

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ sáu, 29 Tháng 4 2022
Viết bởi Ban điều hành

HỢP TAN

Thơ: Hà Thị Bích Liên

Âm nhạc: Đặng Lê Hùng (Pháp Quốc)

Cựu GS trường Nông Lâm Súc Tây Ninh

Xem thêm: Bài hát Hợp tan

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com