Danh sách học viên - Khóa 3 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011 Viết bởi Super User

Tiếp tục TrangNha xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN khóa 3 - Ban Mục súc. Các anh chị xem và bổ sung thêm

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 3 MỤC SÚC
NIÊN KHÓA  1967 - 1974


1/ Lê Văn Bột

2/ Phan Thị Biển

3/ Nguyễn Kim Cương

4/ Trần thị Xuân Dung

5/ Lê Phước Đức

6/ Huỳnh Kim Hoa

7/ Đỗ Long Hồi

8/ Phan Kim Huệ

9/ Đặng Thị Hạnh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0903 912 391 - Số nhà 38 Ấp 3 - Bình tâm - Thị xã Tân an LA

10/ Huỳnh Thanh Hồng

11/ Bùi Kim Hoàng - 27/13 Khu phố 3, thị trấn, Hòa thành,TN.

12/ Trần Mỹ Lệ

13/ Lê Thị Lạc

14/ Nguyễn Thị Lai - 20/5a Trường Hòa - Hòa Thành - Tây Ninh

15/ Nguyễn Long Lời - 0663844479

16/ Hồ Thúy Lang -Trường Đông, Trường Hòa,Hòa thành.TN

17/ Tạ Thị Bạch Liên -1001- P2 TP  TN, 0903780300.

18/ Trần Thị Kim Liên - ĐT 0663 843 493

19/ Nguyễn Thị Kim Liêng

20/ Lưu Thị Hòa

21/ Trần Kim Mai

22/ Nguyễn Thị Bé Năm - Long Thời -Long Thành Bắc - HT -TN - 0663840104.

23/ Khương Thành Nên  - KP 3 TT HÒA THÀNH ( đã mất 2013)

24/ Võ Văn Nép - Long Thời - Long Thành Bắc - HT -TN - 0663832214.

25/ Nguyễn Thị Niên

26/ Phan Thị thu Nga

27/ Đoàn Thị Nghiệp - Dương Minh Châu

28/ Ngô Thị Phúc - 0918910 228

29/ Phan Hồng Phúc

30/ Nguyễn Thanh Phong - 0902 701 118.

31/ Lê Kim Phụng

32/ Lâm Thị Lan Phương - thị xã TN - 0663827817.

33/ Quách Thúy Phượng - Cầu Khởi - Huyện Dương Minh Châu.-0663867822.

34/ Đinh Thị Quận

35/ Võ Thanh Quới

36/ Nguyễn Hoàng Sanh

37/ Nguyến Thị kim Tự

38/ Mai Văn Tài - Đồng Pal - Tân Châu

39/ Nguyễn Kim Tiến

40/ Nguyễn Hoàng Vũ TP TN - 0976111973

42/ Trần Quang Vinh

Lượt xem: 42673

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com