Bài hát Hợp tan

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ sáu, 29 Tháng 4 2022 Viết bởi Ban điều hành

HỢP TAN

Thơ: Hà Thị Bích Liên

Âm nhạc: Đặng Lê Hùng (Pháp Quốc)

Cựu GS trường Nông Lâm Súc Tây Ninh

 

 

Lượt xem: 590

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com