Hình ảnh

Danh sách học viên - Khóa 3 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Tiếp tục TrangNha xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN khóa 3 - Ban Mục súc. Các anh chị xem và bổ sung thêm

Danh sách học viên - Khóa 3 Canh Nông

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Vừa qua,anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) có cung cấp cho TrangNha danh sách Cựu học viên NLS TN -khóa 2 Mục súc khá hoàn chỉnh,nhưng do trở ngại kĩ thuật chúng tôi post lên chưa ổn sẽ điều chỉnh sau.Nay xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh khóa 3 Ban Canh nông để anh em bổ sung thông tin.Như vậy chỉ còn Danh sách khóa 4 & 5 thì chúng ta cơ bản xong một bộ danh sách lưu trữ các khóa của Trường Trung học NLS Tây Ninh (khóa 5 thì sau 30-04-1975 nhưng chúng tôi ghép luôn vào khóa 4 cho tiện ,vì danh sách khóa 5 rất ít )

Danh sách học viên - Khóa 2 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 08 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Tiếp tục Trang Nhà xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN - khóa 2 - Ban Mục súc.Đây là danh sách chúng tôi thấy tương đối khá hoàn chỉnh ,do anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) cung cấp,xin đăng tải và nhờ các anh chị bổ sung thêm thông tin

 

Danh sách học viên - Khóa 1 Mục Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ hai, 07 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

 

DANH SÁCH  HỌC VIÊN KHÓA 1 MỤC SÚC- NIÊN KHÓA 1965 - 1972

 

Danh sách học viên - Khóa 2 Canh Nông

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ hai, 07 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

HỌC VIÊN NLS TN  - CANH NÔNG - KHÓA 2 - NIÊN KHÓA  1966 - 1973 

Danh sách học viên - Khóa 1 Canh Nông

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ hai, 07 Tháng 2 2011
Viết bởi Ban Điều Hành

Trong nhiều năm qua BĐH Cựu học sinh NLS TN  đã cố gắng thực hiện lần lượt danh sách học viên các khóa,nhưng còn rất nhiều khó khăn trở ngại với nhiều lí do khác nhau như:các địa chỉ,số điện thoại có thay đổi...và sự liên lạc không thường xuyên để cập nhật tên họ ,nghề nghiệp đầy đủ, chưa thống kê lại các khóa.....Sau lần họp thứ 10 chúng tôi cơ bản đã hoàn tất danh sách học viên từ khóa 1 đến khóa 4 nhưng vẫn chưa trọn vẹn.Rất mong anh chị em trợ giúp thông tin thêm để chúng tôi ngày hoàn chỉnh tốt hơn bộ danh sách học viên NLS.

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com