Hình ảnh

Nền giáo dục Nông Lâm Súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 09 Tháng 8 2011
Viết bởi Bùi Tho

Thật bất ngờ khi nhận được một số chứng từ và những văn bản về ngành học Nông Lâm Súc mà chị Hà thị Kim Phụng MS 63 còn lưu giữ có những văn bản ngã màu qua thời gian, đã bị mọt đục, chị gửi đến tôi như một đóng góp cho việc sưu tập các kỷ vật của thời đi học để thực hiện Kỷ Yếu của lớp 1963-1966 với điều kiện là sau khi sao chép xong phải hoàn trả cho chị .Trong đó có  một tài liệu tôi cho là quí báu nhất còn giữ được mà mỗi một thành viên Nông Lâm Súc chúng ta ít ai biết đến hoặc có biết cũng chỉ một phần trong hoạch định chung của ngành NLS đương thời mà thôi

Bùi Tho

                           

                                      NỀN GIÁO DỤC NÔNG LÂM SÚC

          A -Trường trung học Nông Lâm Súc

I-Mục Đích: trường TH Nông Lâm Súc có mục đích:

                      -đào tạo nông dân có trình độ kỹ thuật tiến bộ

                      -đào tạo chuyên viên phục vụ  nông nghiệp

                      -huấn luyện phụ nữ nông thôn thích nghi với đời sống và sinh hoạt tiến bộ của gia đình xã hội nông thôn

                      -mở những lớp dạy nghề cho thanh thiếu nhi nông thôn,nông dân nâng cao trình độ nghề nghiệp và kiến thức nông thôn

                      -sửa soạn cho  học sinh lên lớp chuyên viên trung đẳng cấp 1 cấp 2 ,kỹ sư và cao đẳng sư phạm NLS

II  Các trường trung học NLS

a/ Trường tiểu học cộng đồng NLS có tất cả 58 trường có lớp 6 và 7 NLS chia ra:

                      Vùng I  :  7 trường

                       Vùng II:  13 trường

                     Vùng III :  13 trường

                     Vùng IV :  25 trường.

Mục đích :Hướng dẫn thiếu niên nông thôn làm quen với ngành học NLS và chuẩn bị cho học sinh lên bậc trung học NLS.

b/ Trường Trung Học Nông lâm Súc Đệ I Cấp : hiện có 17 trường tại 4 vùng chia ra như sau:

 -Vùng I   : Quảng nam,Quảng ngãi

-Vùng II  :Phú yên ,Khánh Hòa,Đà Lạt,Bình Thuận,Pleiku

-Vùng III : An Mỹ,Phước Tuy.

-Vùng IV :An giang,Bạc Liêu,Cái bè,Hà tiên,Kiến Phong,Kiến Bình,Sa đéc,Vĩnh Bình.

Mục đích: -Chuẩn bị cho học sinh học lên bậc Đệ 2 Cấp

                 -chuẩn bị cho học sinh lên học lớp chuyên viên trung đẳng cấp 1 NLS(hs không đủ điều kiện theo học Đệ 2 Cấp và muốn hoạt động ở cộng đồng nông thôn)

c/  Trường trung học Nông Lâm Súc Đệ 2 Cấp: hiện có tất cả 10 trường tại các nơi sau đây:

 - Vùng  I   : Huế

 -Vùng II    :Bảo Lộc , Ninh Thuận

-Vùng III    :Bình Dương ,Tây Ninh,Bình Tuy

-Vùng  IV   :Cần Thơ,Định Tường,Long An,Ba Xuyên.

Mục đích : -Thâu nhận học sinh các trường Đệ nhất cấp

                   -Đào luyện học sinh có khả năng để tiếp tục lên bậc Cao Đẳng và Đại học.

                   - Chuẩn bị cho học sinh lên lớp chuyên viên trung đẳng cấp 2 để trở thành nông dân tiến bộ hoặc hoạt động trong mọi lãnh vực sản xuất kỹ nghệ,thương mã,tín dụng,biến chế,khảo cứu liên hệ đến nông nghiệp.

 Tổ Chức :

Sau khi qua lớp 9 học sinh sẽ tiếp tục lên bậc đệ 2 cấp và bắt đầu chọn ban theo sở thích,các ban gồm có:

-Canh Nông : chương Trình nặng về phần canh tác

-Mục Súc :     chương trình nặng về phần Chăn nuôi thú y

-Thủy Lâm   : Chương trình nặng về phần khai thác rừng.

-Công thôn   : Chương trình nặng về phần máy móc dụng cụ dung trong nông trại.

III-Điều kiện nhập học

 Bậc Đệ Nhất Cấp

Muốn nhập học lớp 8 NLS mọi học sinh  dđều phải qua một kỳ thi tuyển

-Nam từ 13-15 và nữ từ 13 – 18 tuổi (tính đến 31-12 năm mở cuộc thi)

-Đã học hết chương trình 6-7 phổ thông hoặc 6-7 Nông Lâm Súc Cộn Đồng,đặc biệt  cộn them 1/10 tổng số điểm có được trong kỳ thi cho thí sinh đã học qua lớp 6 -7 NLS Cộng đồng.

       Hồ Sơ Dự Thi Gồm có:

                                        - Đơn xin dự thi có dán ảnh

                                        -Khai Sinh

                                        - Bản Sao Văn bằng Tiểu Học

                                        -Bản sao chứng chỉ học trình lớp 6-7 với điểm trung bình 10/20 trở lên

                                        -Giấy cho phép của phụ huynh học sinh có thị thực

                                        -Chứng chỉ sức khỏe do bệnh viện Công Lập cấp (nộp sau khi trúng tuyển)

          Chương Trình Thi

-Toán            hệ số 3           thời gian 1;30        hình thức :  2 bài Toán

-Lý hóa                  3                           1:30                         :câu hỏi giáo khoa + 1 bài toán

-Vạn Vật                2                            1:00                         :một số câu hỏi

-Kien thức phổ thông  hs 2                 1:00                         :câu hỏi Công Dân,Sử Địa,Văn.

-Kiến thức NLS               3                 1:00                         :câu hỏi chương trình NLS.

Bậc Đệ Nhị Cấp

a/Miễn qua các kỳ thi tuyển: Những học sinh có văn bằng trung học đệ nhất cấp NLS tuổi 13-17 cho nam sinh và 15 – 20 tuổi cho Nữ sinh(tính đến 31-12 năm mở cuộc thi)

b/Qua kỳ thi tuyển: Trường hợp số học sinh miễn thi vượt quá số dự tuyển hay trường hợp không đủ học sinh dự tuyển thì trường sẽ tổ chức cuộc thi,

        Hồ sơ Dự thi gồm có (tương tự như bậc đệ nhất cấp khác là Chứng chỉ hay văn bằng của lớp 9 và không có giấy cho phép của phụ huynh)

        Chương Trình Thi :Chương trình lớp 9 trung học phổ thông.

*Môn thi,hệ số,thời gian,hình thức giống như ở đệ nhất cấp.

IV Quyền Lợi

a/ Bậc Trung học Đệ nhất Cấp:

-Học sinhsau khi học hết bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp nếu trúng tuyển bằng TH NLS sẽ tiếp tục lên lớp 10 bậc Đệ nhị Cấp.

-Nếu HS vì lý do gì không theo học Đệ nhị Cấp có thể theo học lớp Chuyên Viên Trung Đẳng câp 1 thời gian học lớp này là 12 tháng và chỉ học chuyên nghiệp,Học sinh tốt nghiệp sẽ đi làm ở các cơ quan tư nhân hay công quyền.

b/Bậc Trung Học Đệ nhị Cấp:

Học sinh sau khi học hết bậc Trung Học Đệ nhị Cấp và đổ bằng tú tài phần 2 NLS sẽ:

-Được Ưu tiên miễn thi vào Trung Tân Quốc gia Nông Nghiệp nếu hội đủ diều kiện

-Được dự thi vào tất cả các trường Cao Đẳng và Đại Học

-ĐượcDự thi vào lớp chuyên viên trung đẳng câp 2,thời gian học là 12 tháng và chĩ học chuyên môn các ngành: Ngư Nghiệp -Nông Cơ -Nuôi Heo – Nuôi Gia Cầm – Kinh tế Nông Thôn –Túc Mễ - Thủy Lâm.

Sauk hi tốt nghiệp sinh viên có thể được thâu nhận làm ở các cơ quan công hoặc tư có liên quan đến ngành học.

                         

        B - CÁC LỚP CHUYÊN VIÊN

I Mục Đích:

 Ở các trường TH NLS đệ nhị cấp ngoài các lớp 8 -12 NLS còn có những lớp:

    - Chuyên Viên Trung đẳng cấp 1

    -Chuyên Viên Trung đẳng cấp 2

Các lớp này có mục đích : - Huấn luyện cho hs không đủ điều kiện lên học bận Trung học Đệ nhị cấp hay Cao Đẳng.

                                           -Đào tạo chuyên viên có đầy đủ khả năng chuyên môn về Nông nghiệp để phục vụ moi5 lĩnh vực sản xuất,thương mại.kỹ nghệ,tín dụng nông nghiệp.

II Các Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp có Lớp Chuyên Viên:

 Huế                      chuyên viên cấp 1 & 2

Bình Dương                                            2

Định Tường                                      1

Cần Thơ                                           1 & 2

Ninh Thuận                                      1

III Tổ Chức

Lớp chuyên viên cấp 1 và 2  có học kỳ là 12 tháng (dự trù trong tương lai là 24) chia ra như sau:

 -8 tháng học về các môn chuyên môn

-4 tháng tập sự ở các nông trại các cơ sở liên hệ đến ngành học.

 Các lớp chuyên viên trung đẳng cấp 1& 2 có những lớp sau : Ngư Nghiệp – Nông Cơ –Nuôi Heo –Nuôi Gia Cầm – Kinh Tế Nông Thôn –Túc Mễ - Cây Ăn Trái – Thủy Lâm.

IV Điều Kiện Nhập Học

a/Lớp chuyên viên cấp 1 : Nhưng học sinh có bằng Trung học đệ nhất cấp NLS sẽ được nhập học lớp chuyên viên trung đẳng cấp 1 nếu số học sinh không quá số dự tuyển,Nếu quá sổ dự tuyển phải qua một kỳ thi.Học sinh muốn dự thi phải có những điều kiện sau:

1-hạn tuổi: được 16 tuổi và không quá 17 tính đến 31-12 năm mở cuộc thi với học sinh sắc tộc hạn tuổi  từ 16-19

2-Học Lực: có văn bằng TH  đệ nhất cấp ngành NLS.

3-Chương trình thi : gồm 4 bài viết dưới hình thức một số câu hỏi soạn theo chương trình NLS tùy theo các môn thi liên hệ.

2-Lớp chuyên viên trung đẳng cấp 2:

Nhưng học sinh có bằng tú tài 2 NLS sẽ được nhập học lớp CVTĐ cấp 2 nếu số học sinh không quá số dự tuyển.Nếu quá số dự tuyển thì phải qua một kỳ thi tuyển.Muốn dự thi HS phải có những điều kiện sau:

-          Nữ từ 18-24 Nam từ 18-20 tuổi tính đến 31-12 của năm thi

-          Hạn tuổi có thể lùi tối đa cho công chức bằng số năm tiền công vụ nhưng không quá 10 năm.

-          Ứng viên người sắc tộc:hạn tuổi từ 18-24 tính đến 31-12 năm thi.

-          Học lực có bằng Tú Tài phần 2 kỹ thuật ngành NLS thuộc ban liên hệ.

*Hồ sơ thi

A- Nộp trước khi thi: -   Đơn xin dự thi

                                     -Giấy phép cha mẹ

                                     -Bản sao văn bằng TT 2 NLS

                                     - Giấy cam đoan bằng lòng phục vụ trong cơ quan chính phủ sau khi tốt nghiệp trong thời gian 10 năm,có thị thực chánh quyền.

                                     -Giấy chứng nhận sắc tộc nếu là ứng viên sắc tộc.

A- Nộp sau khi trúng tuyển  : -1 trích lục tư pháp lý lịch không quá 6 tháng tính đến ngày nhập học

                                                 -1 chứng chỉ hạnh kiểm không quá 3 tháng tính đến ngày nhập học.

                                                 -1 chứng chỉ sức khỏe do bệnh viện công lập cấp.

 Thí sinh công chức không phải nộp chứng chỉ Hạnh Kiểm ,tư pháp lý lịch nhưng phải kèm giấy cho phép dự thi của trưởng cơ quan liên hệ cấp.

* Chương Trình Thi :gồm 4 bài viết dưới hình thức một số câu hỏi soạn theo chương trình lớp 10-11-12 trung học NLS.

V-Học Sinh có bằng Chuyên viên Trung Đẳng Cấp 1 cấp 2 được hưởng quyền lợi gì?

a/Học sinh tốt nghiệp các lớp CVTĐ cấp 1 có thể được bổ dụng tại các cơ quan chính phủ với chỉ số lương 250.Làm việc tại các Nông trại,các đồn điền ,các xí nghiệp liên hệ đến nông nghiệp và hưởng lương rất hậu cho việc trông nom cơ sở sản xuất của mình vì đã thu hoạch được nhiều lợi tức.

b/Sinh viên tốt nghiệp các lớp CVTĐ cấp 2 có thể được bổ dụng tại các cơ quan chính phủ với chỉ số lương 350

Làm việc tại Nông trại,đồn điền xí nghiệp,ngân hàng nông thôn và được hưởng lương rất hậu.

Là nhà sản xuất giỏi có nhiều lợi tức nâng cao đời sống cá nhân và kinh tế quốc gia.

        C- TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

                                                  NÔNG LÂM SÚC

I Mục Đích :

 Đào tạo Giáo sư chuyên nghiệp  ngành Nông Lâm Súc đệ nhất và Đệ Nhị Cấp.

II- Tổ Chức:

Học kỳ 12 tháng phân phối như sau:

    -9 tháng học ở trường

    -3 tháng thực tập ở các trường trung học và nông trại.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm có các ban : Canh Nông – Mục Súc – Công Thôn – Ngư Nghiệp –Sinh Hoạt Gia Đình.

 Những ban này tăng hay giảm tùy  nhu cầu công vụ va khả năng ngân sách.

III Điều kiện nhập học

Giáo sư Đệ Nhấp Cấp: - Quốc tịch Việt Nam

-          Nam sinh Viên từ 18 – 22 tuổi

-          Nữ sinh viên  từ 18 – 24 tuổi

-          Ứng viên công chức có thể lùi lại số năm bằng số năm tiền công vụ nhưng không được quá 5 năm.

-          Các ứng viên sắc tộc có hạn tuổi 18-24.Có một trong các văn bằng sau đây:

-          Tốt nghiệp cấp trung đẳng trường Quốc gia NLM Blao (cấp Kiểm Sự) trong trường hợp không có đủ ứng viên cấp kiểm sự sẽ mở kỳ thi tuyển những người có tú tài toàn phần Kỹ thuật NLS để chọn them đủ số ấn định.

Chương Trình thi : Chương trình thi :Chương trình lớp 10-11-12 Trung học NLS và sau cuộc thi thực hành diễn giảng.

IV-Quyền Lợi

 a/ trong khi theo học : Sinh viên có thể được cấp học bổng 1800 đồng/ tháng trong suốt 12 tháng và được chuyên chở miễn phí trong các cuộc đi thực tập,tập sự, nghỉ hè,tết.

 b/Sau khi tốt nghiệp: Được bổ dụng làm Giáo Sư Trung Học đệ nhất cấp ngành NLS hạng 5 với chỉ số 380

Riêng đối với Sinh viên công chức sẽ được bổ dụng làm giáo sư trung học NLS với Trật có chỉ số lương liền trên chỉ số lương trong ngạch cũ và mất hết thâm niên trong ngạch cũ nếu chỉ số được tăng từ 20 điểm trở lên.

V- Dự Định Tương Lai

Kể từ niên khóa 72-73 thời gian học của SV đệ nhất cấp là 2 năm,đệ nhị cấp là 4 năm.

Chương trình huấn luyện dự trù cho Giáo Sư đệ nhất cấp : 30% Sư Phạm và 70% Chuyên môn. Và 2 năm kế tiếp để tốt nghiệp giáo sư TH NLS đệ nhị cấp : 20% Sư Phạm và 80% Chuyên môn.

   

      D- LỚP HUẤN LUYỆN NGẮN HẠN THEO MÙA

I Mục Đích : Huấn luyện thanh thiếu niên Nông Thôn,Nông dân, những người không có văn bằng  không đủ khả năng tài chính để theo học  các lớp dài hạn tại các trường TH NLS

Trau dồi them căn bản về văn hóa và nghề nghiệp cho Nông dân và thanh thiếu niên nông thôn.

II – Tổ Chức

 Các lớp này được tổ chức tùy theo mùa màng và nhu cầu của nông dân hoặt thanh thiếu niên nông thôn.

 Thời gian ,đề tài,địa điểm và chương trình huấn luyện được thảo luận giữa  Nông Dân và Ban Giảng Huấn để làm thế nào thích hợp nhất cho đời sống ,trình độ,nghề nghiệp của nông dân.

                                                          *****0*****                     

                           In và trình bày tại Trung Tâm Chuyên Nghiệp Phan Đình Phùng

                                                             số 2 Phạm Đăng Hưng Sài Gòn

---------------------------------------------------------------------------Sao Chép   BÙI THO

Lịch sử trường Trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ bảy, 06 Tháng 8 2011
Viết bởi Nguyễn Quốc Nam

Trường Nông Lâm Súc Tây Ninh được thành lập vào khoảng cuối tháng 9 năm 1967 do nghị định số 2011-GD/PC/NĐ ngày 6 – 9 – 1967 Bộ Văn Hóa Giáo Dục Thanh Niên và được biến cải thành Trường Trung Học Nông Lâm Súc đệ nhị cấp vào năm 1972, tọa lạc cạnh quốc lộ 22 trên cây số 91 dẫn từ Sài Gòn đến Tây Ninh, thuộc Ấp Long Yên, Xã Long Thành, Quận Phú Khương Tỉnh Tây Ninh. Địa danh là Bến Kéo- Tây Ninh. Nhưng thật ra ngành Nông Lâm Súc Tây Ninh thi tuyển chiêu sinh vào lớp 6 từ niên khóa 1965-1966 ( Trường phổ thông gọi là lớp đệ thất) theo hệ đào tạo cộng đồng nên ghép vào và tọa lạc tại Trường Tiểu Học Cộng Đồng Long Hoa mãi cho đến khi có cơ sở trường tại Bến Kéo thì tất cả các học sinh từ lớp 8 trở lên đều dời ra cơ sở trường mới. Bước đầu do thiếu cơ sở nên có lúc học sinh phải học ở khu Tằm tang cặp quốc lộ 22.

    Trường có diện tích gần 5 mẫu, có văn phòng điều hành, 14 phòng học, 1 phòng giáo sư, 1 hôi quán, 1 phòng sinh hoạt gia đình,1 phòng y tế học đường và khu nông trại gồm khu canh tác hoa màu phụ, cây ăn trái, 1 nông xưởng, 1 vườn ương, 1 vườn sưu tập cỏ, 1 nhà kho, nhà để nông cụ cơ giới, 1 trại heo, 1 trại gà, 1 chuồng nuôi thỏ,bò. Ngoài ra trường còn có 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền, sân nhảy dài, nhà mát, nhà để xe.

    Đến niên khóa 1973-1974 trường có một ban điều hành gồm 14 người, một ban giảng huấn gồm 35 giáo sư, 15 lớp với 632 học sinh bao gồm 4 lớp tám, 4 lớp chín, 3 lớp mười, 2 lớp mười một và 2 lớp mười hai.

    Thành quả của trường tính đến năm 1974 như sau:

-          506 học sinh đậu văn bằng trung học đệ nhất cấp.

-          147 học sinh đậu văn bằng tú tài Nông Lâm Súc

-          11 học sinh tốt nghiệp lớp chuyên viên trung đẳng.

   Ban Chấp Hành Hội Phụ Huynh Học Sinh được thành lập vào năm 1970 gồm các vị sau:

 

-          Bà Nguyễn Thị Sen là Hội Trưởng ( người thứ 2 từ trái)

-          Ông Nguyễn Văn Cánh Ủy viên kiêm thủ quỹ. ( người thứ 3 bên trái)

-          Ông Phan Công Thì Ủy viên kinh tài

-          Cô Trần Thị Hoàng Ủy Viên (bìa trái)

-           Thầy Trần Văn Gòn Ủy Viên.

-           Thầy Lý Văn Rỡ Ủy Viên ( thứ 5 bên trái)

  Là những người có nhiều tâm quyết đã đóng góp với Trường trong công tác xã hội và phát triển giáo dục ngành Nông Lâm Súc tại Tỉnh Tây Ninh.

    Thầy Nguyễn Thanh Vân là người đi đầu vừa xây dựng thành lập trường và là vị Hiệu Trưởng Trường Trung Học Nông Lâm Súc đầu tiên cho đến năm 1969 và sau đó là Cô Thân Thị Đời làm Hiệu Trưởng cho đến ngày 30-04-1975.

  Trường đã xây dựng được 6 chi đoàn Nông Gia Tương Lai có tên là: BÔNG LÚA MỚI, HỢP LỰC,  ĐẤT NÂU, HƯNG VIỆT, NÔNG TIẾN VÀ NGUỒN SỐNG đã qui tụ được 150 đoàn viên Nông Gia Tương Lai Việt Nam. Ngoài ra các phong trào Văn Hóa, Xã Hội, Thể Thao, Văn Nghệ cũng phát triển có tiếng vang và thành tích trong tỉnh.

   Sơ nét quá trình thành lập, hình thành và phát triển nhanh chóng của trường để các bạn tham khảo và nhớ đến công ơn của quý thầy cô, những người tiên phong và những nhà mạnh thường quân đã gắng bó với nhà trường trong việc đào tạo và phát triển ngành giáo dục Nông Lâm Súc Tây Ninh.

    

       Sưu tập và biên khảo

     NGUYỄN QUỐC NAM

     

Những Tháng Ngày với Trường CĐ Nông Lâm Súc Sài Gòn

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ ba, 07 Tháng 6 2011
Viết bởi Trần Văn Đạt

Thời gian đi nhanh quá! Chúng tôi dường như mới... ra trường, bây giờ đã bắt đầu nghỉ hưu trí. Nhìn lại quảng đường đi qua với nhiều kỷ niệm tuổi học trò, thành niên, chợt nhận ra cuộc đời lão hóa đến nhanh sồng sộc. Mới hôm nào chúng tôi phải trải qua cuộc thi tuyển khó khăn

Lịch sử Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011
Viết bởi Super User

nullTrường Quốc Gia Nông Lâm Mục được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1955 do Nghị Ðịnh số 112-BCN/NÐ của Bộ Canh Nông.
Đã được dự kiến từ năm 1950, việc xây dựng trường QGNLM được được khởi công vào năm 1954 và đến ngày 12/11/1955 trường đã có thể tiêp nhận khóa I gồm 60 sinh viên được trúng tuyển qua kỳ thi tuyển 1.200 thí sinh.

Cái Huy Hiệu

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ bảy, 26 Tháng 3 2011
Viết bởi Bùi Tho

Huy HiệuĐây là bài viết của thầy Bùi Tho từ Bảo Lộc gửi cho web Nông Lâm Súc Tây Ninh,ý kiến nầy rất đáng được quan tâm.Chúng tôi xin đăng tải để Quý vị trong Gia đình Nông Lâm Súc Việt Nam xem và góp ý.


Hạ tuần tháng 11-1963 chúng tôi  nhập học với danh nghĩa là lớp đệ tam Trung học Nông Lâm Súc Bảo lộc.dù bấy giờ chiếc cổng  vẫn còn đề  Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao,Bởi vì khóa 8 hệ Kiểm sự vẫn còn tiếp tục theo học, cho nên nhiều bạn lững lờ cho mình là khóa 9 cũng như sự ngộ nhận của dân địa phương gọi chúng tôi  là Kiểm sự khóa 9.
Ai gọi gì thì cứ gọi,chúng tôi chính thức là những hoc viên lớp đệ tam của ngành học Trung học NLS,   sẽ thay thế cho các anh chị Sinh Viên  QG Nông Lâm Mục tại trường này.Ngày ấy chúng tôi chưa có đồng phục riêng  cho nên

 nhà trường cũng dựa vào đồng phục của trường phổ thông vẫn là áo  trắng quần dài xanh,Nữ sinh thì áo dài trắng (giờ nông trại thì mặc áó ngắn quần tây) và mỗi người chúng tôi đều được nhận và mang một cái huy hiệu của trường.Nói cho đúng thì đó là cái huy hiệu của  trường Quốc gia Nông Lâm Mục ,bởi vì trên huy hiệu có ba chữ N - L–M  Và cho đến bây giờ tôi vẫn cho đó là cái huy hiệu  mẫu duy nhất mà học viên NLS Bảo Lộc dùng.Dù rằng có ý kiến cho rằng sau này có thay đổi không dùng chữ N –L –M  mà đổi N – L – S  cấu trúc cũng thay đổi như  đầu trâu nhìn thẳng ra,và sau 1970 có ban Công Thôn lại thêm cái Bánh xe Tiến Hóa., nghe nói thì như thế nhưng thực sự tôi chưa hề thấy.

Trong lúc sau này các cuộc họp mặt của trường Bảo Lộc và một số trường NLS khác đều lấy mẫu cái huy hiệu trên nhưng thay đổi tên và cả bố cục và màu sắc.Theo tôi được biết thì chỉ có trường TH Nông lâm Súc Bảo lộc có huy hiệu mà thôi vì nó kế thừa của QG Nông Lâm Mục.Có lẽ trong giai đoạn ấy quá bộn bề công việc nên ngành NLS chúng ta chưa nghĩ đến  huy hiệu ngành và mỗi trường chưa  có huy hiệu riêng,vì các bạn thấy cái huy hiệu mà NLS Bảo lộc dùng vẫn là 3 chữ N L M và không có ghi  tên trường.Và  đến giờ  hình ảnh trang trí họp mặt ,bản tin ta thường thấy một số nơi dùng cái mẫu tương tự như thế rồi ,chúng ta  mặc nhiên chấp nhận ? .Tôi vẫn ao ước làm sao tìm lại được cái huy hiệu ấy  để giúp cho các nhà trang trí thiết kế của mình lấy làm chuẫn mực.Dù rằng sau này tôi cầm trên tay hai lần 2 cái huy hiệu mà vẫn để vuột mất. “ Lần họp mặt tại Bảo Lộc 1995  khi tôi đến mời một  bác nhân viên tham dự thì ông ta trao cho tôi mượn cái Huy hiệu đeo ở túi áo ,tôi nhờ Nguyễn thành Trung vẽ trang trí Paneau họp mặt,sau đó hỏi đòi hoàn trả thì  Trung ừ hử ,hẹn rày hẹn mai,đến nay 2011 ,mười sáu năm rồi còn gì ?!..Năm 2000 tổ chức họp mặt tại Bảo Lộc  tôi lại mời bác nhân viên đó nữa,ông lại cho mượn một cái nhỏ  loại để mang trên nón và cà vạt lần này giao cho Phạm Bình,anh này lại giao cho một bạn học dựa vào đó thiết kế cái logo họp mặt 2000. Xong việc hỏi lại rồi cũng hẹn rày hẹn mai… và 11 năm qua rồi ! .May là bác nhân viên kia không nhớ không đòi..

Và hôm nay nhân việc thu thập các kỷ vật thời đi học để thực hiện Kỷ Yếu lớp tôi,(Lớp đệ tam 1963 ) chiếc huy hiệu của trường đã đến được với tôi ( nó nằm trong bộ kỷ vật NLS của chị Hà Kim Phụng MS 63 chiếc huy hiệu mà chính chị mang trên chiếc áo dài trong những ngày theo học tại trường ở Bảo lộc)

Và tôi xin phép được giới thiệu  đến các anh chị để nhớ đến ngày nào mình trân trọng đeo trên chiếc áo học trò và tự hào mình là thần dân của một ngôi trường,của một ngành học đã gắn bó chúng ta,hình như chỉ có mấy năm đầu anh em học viên NLS có mang huy hiệu thôi?.
Tôi vẫn còn nhớ  lớp đàn anh (khóa 8) khi sinh hoạt giải thích vệ cái huy hiệu trường như sau:

-Màu vàng bên trên nói  đến tinh anh quí phái truyền thống dân tộc ta,
-Màu xanh thiên thanh nền tượng trưng cho hi vọng
-Nhành bông lúa tượng trưng cho Canh Nông.
-Cây thông   tượng trưng cho Thủy Lâm
-Đầu trâu  tượng trưng cho Mục Súc.

Các biểu tượng trên  như Bông lúa có Màu Vàng,Cây Thông Màu Xanh lá cây,Đầu Trâu màu Đỏ các màu Vàng,Xanh,Đỏ cũng thể hiện cho ba Ban Canh Nông,Thủy Lâm,Mục Súc  mà ta từng thấy thời sinh viên NLM đã làm cà vạt với ba màu trên và riêng ngành NLS chúng ta dựa vào 3 màu đó làm bảng tên  ,ví dụ  TRẦN QUỐC KHÁNH   11 TL    nền màu Xanh lá cây  chữ màu trắng ? tôi còn nhớ là ngày ấy tất cả học sinh NLS Bảo Lộc khi đi học đều phải mang bảng tên đó khi mặc đồng phục với áo nâu không phải chỉ ỡ trong trường mà thôi.Sau năm 1970 có Ban Công Thôn nên Bảng tên Ban này có màu Da Cam.

Cái bảng tên ấy dù màu sắc khác nhau nhưng được gắn trên túi áo nâu đã nghiễm nhiên trỡ thành cái huy hiệu của trường NLS và đem lại niềm hãnh diện ,tự hào cho người mang nó.(bấy giờ hệ NLS có lớp 8 và 9 chưa phân Ban cũng có mang bảng tên màu trắng hay màu xanh dương? Chữ màu đỏ? …Không biết có ai còn giữ được kỷ vật đó không ?
 *
Nhân đây tôi xin đề nghị:
Cái Huy Hiệu (Insigne) chúng ta đã được biết đã được dùng, bây giờ  khi nhìn thấy dáng dấp như thế chúng ta nghĩ ngay đến Nông Lâm Súc ,ngành học của chúng ta?  
 Anh em NLS chúng ta có thể  đã học đã xuất thân từ nhiều trường khác nhau đến nay  đã cảm nhận như thân thích họ hàng ..Vậy thì chúng ta hãy chấp nhận cái biểu tượng đó ,nó sẽ được xử dụng ở  hai dạng để thực hiện Logo trong các đợt sinh hoạt :
 -Nếu  mang tích cách chung , liên trường thì  ta ghi 3 chữ NLS trên nền vàng phần trên huy hiệu
-Nếu riêng từng trường thì ta ghi trên tường vào nền vàng như trên : Ví dụ : Bảo Lộc,Bình Dương ,Cần Thơ,Tây Ninh…
Hi vọng được các bạn đồng tình.

Bùi Tho

Hình ảnh tư liệu về Nha Học Vụ NLS

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc
Được đăng: Thứ tư, 09 Tháng 2 2011
Viết bởi Super User

Đây là hình ảnh chúng tôi vừa sưu tầm được về Nha học vụ Nông Lâm Súc.Thiết nghĩ đây là tư liệu quý cho Đại gia đình NLS VN

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com