Những dòng lưu niệm

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc Được đăng: Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 Viết bởi Ban điều hành

Chúng tôi vừa sưu tầm được quyển Lưu bút của các bạn Lớp 12 Mục súc Niên khóa 1973 - 1974  với chủ đề Những dòng lưu niệm,thực hiện bằng đánh máy chữ rất nhiều bài vở, tư liệu phong phú.Trong quyển nầy, có bài viết của cô HT Thân Thị Đời. Xin giới thiệu cùng các bạn

              Bìa Lưu bút Lớp 12 Mục súc Niên khóa 1972-1973

Những dòng chữ của cô HT Thân Thị Đời dành cho quyển Lưu bút 12 Mục súc

Lượt xem: 4489

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com