Bản Quy chế của Ban liên lạc Nông Lâm Súc Tây Ninh

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc Được đăng: Thứ sáu, 03 Tháng 5 2024 Viết bởi Ban điều hành

Từ trước đến nay, cựu học sinh chúng ta họp mặt đã 22 lần, nhưng chưa có bản Quy chế để làm việc cho bài bản. Sau kỳ họp lần thứ 22 Ban liên lạc đã họp lại ngày 21.4.2024 để hội ý soạn thảo một bản Quy chế, tất cả các thành viên trong Ban liên lạc đều nhiệt tình nghiên cứu và góp ý. Đến nay Bản Quy chế đã hoàn chỉnh, từ đây chúng ta sẽ dựa trên bản quy chế nầy để hoạt động. Nay Trang Nhà xin đăng lên cho các cựu học sinh biết. 

 

 

  BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG HỌC NLS TÂY NINH                              Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

                                  QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC

CỰU HỌC SINH NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH TỪ NĂM 2024 – 2025 

 

 Quy chế được soạn thảo trên cơ sở căn cứ vào thực tiễn hoạt động của Ban Liên Lạc Cựu Học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh trong thời gian qua, đồng thời được cập nhật, bổ sung, cải tiến phương thức tổ chức và hoạt động để Ban Liên Lạc hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới .

  Quy chế có bao gồm Phân công các Thành viên trong Ban Liên Lạc và các Định mức chi tiêu .

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi :

- Tên đầy đủ: Ban Liên lạc Cựu học sinh Trường Trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh.

- Tên gọi tắt trong Bản Quy chế: Ban Liên Lạc

Điều 2. Mục đích hoạt động:

2.1. Nhằm kết nối các khóa Cựu học sinh (Từ khóa 1 – khóa 7) của Trường Trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh được thành lập năm 1967, nay là Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh, tạo điều kiện gặp gỡ, chia sẻ thông tin, tâm tư, tình cảm, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái.

2.2 Mở rộng giao lưu với Cựu học sinh Trường Trung học Nông Lâm Súc các tỉnh bạn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và đáp ứng nguyện vọng của nhiều Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh.

2.3. Giữ gìn truyền thống Tôn Sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, quí trọng tình nghĩa Thầy Trò, Đồng môn .

2.4. Quan tâm, hỗ trợ một phần vật chất đến các học viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động :

Ban Liên lạc hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, thân thiện, đoàn kết , tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung. Mọi quyết định của Ban Liên Lạc  đều theo nguyên tắc đa số biểu quyết. Tham khảo ý kiến và báo Ban Cố vấn những vấn đề khó khăn, quan trọng . Luôn  chấp hành nghiêm  những quy định Pháp luật Nhà Nước. Mọi cá nhân vi phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

CHƯƠNG II

CƠ  CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC

 Điều 5 . Ban Liên Lạc:

 Gồm 10 Thành viên:

+ 1 Trưởng Ban .

       + 2  phó Trưởng Ban .

+ 3 Tổ chuyên môn: 7 Thành viên:

      - Tổ phụ trách Truyền thông, thư ký: 2 Thành viên

      - Tổ phụ trách Tài chính: 2 Thành viên.

      - Tổ phụ trách Tương tế, Thăm hỏi, Phúng viếng: 3 Thành viên .

 5.1. Phân công các thành viên trong Ban Liên Lạc:

+ Trưởng Ban: Hà Thế Mạnh: Phụ trách chung và các việc đối ngoạị.

+ Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quốc Nam: Phụ trách thông tin liên lạc Quí Thầy Cô trong và ngoài nước, Trưởng Nhóm khóa 1.

+ Phó Trưởng Ban: Văn Thị Thu Vân: Phụ trách nắm tình hình,  động viên  các Nhóm  Cựu học sinh NLS Tây Ninh của 7 khóa phát triển thành viên và hoạt động hiệu quả. Soạn thảo, cập nhật kịp thời và thông qua Ban Liên lạc Quy chế hoạt động và Quản lý Thu Chi của Quỹ Cựu học sinh, Trưởng Nhóm Khóa 2.

+ Tổ Phụ trách truyền thông, thư ký :

   - Nguyễn Quốc Đông: Phụ trách phát triển nội dung, hình thức website và trang facebook của Cựu học sinh Nông Lâm Súc  Tây Ninh, Tập họp Danh sách Cựu Học sinh các khóa (nếu có), Danh sách  Cựu Học sinh gắn bó với sinh hoạt trong Nhóm  của  các  khóa Cựu hoc sinh  hiện nay

(do các Trưởng Nhóm  cung cấp), soạn thảo, thông qua Ban Liên Lạc các Quy định sử dụng các trang mạng xã hội của Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh.

   - Nguyễn Thị Kim Tư: Ghi chép, lưu trữ các Biên bản họp Ban Liên Lạc , theo dõi việc thực hiện các mặt hoạt động của các Tổ chuyên môn đúng Quy chế, báo cáo Ban Liên Lạc khi có việc cần chấn chỉnh, Trưởng Nhóm khóa 4.

+ Tổ phụ trách Tài chính :

    - Võ Thị Thu Kiết: Ghi chép Thu Chi , đối chiếu với Thủ quỹ và báo định kỳ mỗi quí 1 lần qua nhóm Messenger Ban Liên Lạc, Trưởng Nhóm khóa 3.

    - Nguyễn Thị Sen: Thủ quỹ , thu chi theo quy định và đột xuất khi có  ý kiến của chủ tài khoản (lưu chứng từ ý kiến của chủ tài khoản).

+Tổ phụ trách Tương Tế, Thăm hỏi, Phúng viếng:

    Nắm thông tin từ các Trưởng Nhóm, đề xuất, sắp xếp việc Ban Liên Lạc Thăm hỏi, Viếng Lễ Tang…

  - Phạm Văn Ninh: ( Trưởng Nhóm khóa 6)

  - Nguyễn Thành Tài: ( Trưởng Nhóm khóa 5)

  - Nguyễn Thị Hiền: ( Trưởng Nhóm khóa 7)

Điều 5. Chế độ sinh hoạt của Ban Liên Lạc :

  - Tổ chức Họp Mặt thường niên Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh vào sáng Chủ Nhựt, Tuần thứ 3 sau Tết Nguyên Đán .

  - Họp trước ngày Họp Mặt thường niên Cựu Học sinh NLS Tây Ninh 2 tháng để thống nhất và phân công thực hiện kế hoạch.

  - Mỗi Quí họp 1 lần để các Thành viên trong Ban Liên Lạc nắm bắt tình hình hoạt động trong Quý, chấn chỉnh (nếu có), bàn bạc kế hoạch của Quý sau.

  - Họp đột xuất khi cần thiết.

Điều 6. Chế độ thông tin :

+ Các thành viên Cựu học sinh trao đổi, tiếp nhận thông tin và phản ảnh , góp ý qua:

- Website: https:// nonglamsuctayninh.com

- Facebook: Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh.

- Trưởng Nhóm các khóa Cựu học sinh .

CHƯƠNG  III

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Điều 7. Quản lý tài chính:

- Tài chính của Cựu học sinh Nông Lâm Súc  Tây Ninh do Trưởng Ban Liên Lạc là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm quản lý việc thu, chi.

- Thu chi tài chính phải thực hiện đúng pháp luật, đúng (nếu có), chứng từ hợp lý và hợp pháp.

- Tình hình tài chính được Ban Liên Lạc thông tin trên Facebook Cựu Học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh 2 lần /năm .

Điều 8. Hoạt động Thu Chi:

         8.1. Các nguồn thu:

- Khoản thu do Cựu Học sinh các khóa tự nguyện đóng góp chi phí tiệc liên hoan trong các lần Họp mặt thường niên.

- Khoản thu do các Cựu Học sinh, Quý Thầy Cô trong và ngoài nước có nhã ý đóng góp bổ sung trong năm để hỗ trợ nguồn quỹ hoạt động thăm bệnh, tang tế...theo quy định.

- Khoản thu do Cựu Học sinh, Thầy Cô, các Tổ chức, Cá nhân hảo tâm ủng hộ theo thư ngõ của Ban Liên Lạc (mỗi năm 1 lần) để hỗ trợ Học viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh (mở sổ theo dõi riêng).

        8.2. Các hoạt động cần chi :

- Chi Tổ chức Họp Mặt thường niên, trên tinh thần tiết kiệm nhưng đáp ứng nội dung và hình thức của Ngày vui Họp Mặt Thầy Trò Nông Lâm Súc Tây Ninh.

- Thăm bệnh Thầy Cô theo Quy định.

- Viếng Tang lễ Thầy Cô, Cựu Học sinh và Vợ hoặc Chồng khi mãn phần.

- Hỗ trợ chi phí Thầy, Cô ở xa về Họp mặt Cựu Học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh bằng phương tiện xe khách .

- Hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học của Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh .

+ Do tình hình nguồn thu có sự biến động, nên việc thăm bệnh các Cựu Học sinh sẽ do các khóa thực hiện.

+ Các hoạt động của Ban Liên Lạc như Họp định kỳ, đột xuất, Tham quan, Giao lưu Cựu học sinh các tỉnh bạn đều do cá nhân tham dự đóng góp, không sử dụng quỹ chung.

     8.3. Các định mức chi:

- Thăm Thầy Cô bệnh Nan y ( bệnh K): 2.000.000 đ

- Thăm Thầy Cô bệnh khác phải nằm Bệnh viện lâu ngày :1.000.000đ

- Lễ vật phúng viếng đám tang theo quy định : 500.000.đ

- Hỗ trợ tiền xe Thầy Cô ở xa về dự Họp mặt Thường niên bằng phương tiện xe khách: (tùy địa phương )

- Tặng quà Học viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh: Ban Liên Lạc phấn đấu tìm nguồn quỹ tài trợ để  mỗi năm ít nhất hỗ trợ 10 học viên , mức hỗ trợ từ 1.000.000 đ / Học viên.

Ngoài ra đối với những trường hợp cần thiết hỗ trợ đột xuất, đặc biệt ngoài quy  định, Ban Liên Lạc sẽ họp thống nhất mức chi .

 

                                        CHƯƠNG IV

                                 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi quy chế:

Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung,  sửa đổi Quy chế, Ban liên lạc sẽ hội ý, biểu quyết theo đa số, thông báo trên các trang mạng của Cựu học sinh NLS Tây Ninh, báo  Ban Cố vấn và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

 Quy chế này đã được các thành viên trong Ban Liên Lạc Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh đóng góp ý kiến và biểu quyết theo quy định, có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Thời gian áp dụng Quy chế này đến ngày 31/12/2025.

Các thành viên trong Ban liên lạc căn cứ vào Quy chế để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và triển khai Quy chế này đến các Cựu Học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh.

Quy chế được gửi đến Quý Thầy trong Ban Cố Vấn và Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh ( để biết ) ./.

                                                                        Tây Ninh, ngày 06/5/202

                                                                                 TM. Ban Liên lạc

                                                                                   Trưởng Ban

                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                HÀ THẾ MẠNH

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 211

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com