Tình xa xăm

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ bảy, 20 Tháng 6 2020 Viết bởi Ban điều hành

TÌNH XA XĂM

Nhạc và lời: Trương Quang Lộc

Trình bày: Kim Khánh

Lượt xem: 1553

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com