Kỷ yếu Nông Lâm Súc Bình Dương

Chuyên mục: Giao lưu gia đình NLS Được đăng: Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 Viết bởi Ban điều hành

KỶ YẾU NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG

Vào những ngày đầu năm Trang Nhà NLS TÂY NINH vừa nhận được tập kỷ yếu NÔNG LÂM SÚC BÌNH DƯƠNG do Ban Liên Lạc NLS BD gởi tặng.Tập Kỷ Yếu dày 200 trang in màu trình bày trang nhã . Theo Ban liên lạc Trường trung học Nông Lâm Súc Bình Dương đây là tập kỷ yếu CHÍNH THỨC VÀ DUY NHẤT của Nông Lâm Súc Bình

Dương. 

Trang Nhà xin chúc mừng và xin giới thiệu đến các bạn.

TRANG NHÀ NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH 

 

Lượt xem: 3998

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com