Sài Gòn thở đi em

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV ) Được đăng: Thứ năm, 12 Tháng 8 2021 Viết bởi Ban điều hành

SÀI GÒN THỞ ĐI EM

Viết cho những ngày Sài Gòn giãn cách vì đại dịch Covid 19 - tháng 7/2021

Thơ : Trương Bảo Châu

Phổ nhạc : Nguyễn Quốc Đông

Lượt xem: 1292

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com